Nieuws

‘Food als promotionele breinaald voor spreiding van toeristen’

De Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020. Oftewel, hoe gaan we Nederland promoten in het buitenland om zo meer toeristen te trekken. Het NBTC deed er studie naar en bracht een rapport uit. ChefsFriends.nl vroeg aan directeur Jos Vranken van het NBTC over de inhoud van de campagne. 

Amsterdam loopt tegen haar max aan als het gaat om de toestroom van binnen- en buitenlandse toeristen. NBTC wil Nederland neerzetten als een grootstedelijk gebied, waardoor er meer spreiding moet ontstaan. Leg de Holland 2020-campagne eens uit en wat heeft deze campagne de Nederlandse food- en travelliefhebber te bieden?
Jos: ‘Amsterdam en andere ‘hotspots’ hebben op sommige plekken en sommige momenten te maken met een grote piekbelasting. Het aantal mondiale reizigers groeit sterk en zonder interventies zullen veel van die reizigers op dezelfde plekken en dezelfde momenten komen en de druk op omgeving en beleving negatief vergroten. Om die reden zet NBTC de komende jaren niet alleen in op het daadwerkelijk verzilveren van het groeipotentieel maar ook op het richting geven van de groei middels het stimuleren van spreiding van bezoekers in tijd en ruimte.’

‘Food speelt daarin een belangrijke rol. Enerzijds omdat bij een verbeterd ‘culinair imago’, dat de realiteit anno vandaag beter reflecteert, wij beter bestedende gasten aan ons kunnen gaan binden. Het vormt om die reden een belangrijk ondersteunend thema, dat als een ‘promotionele breinaald’ door de belangrijkste bezoekmotieven wordt gestoken. Anderzijds omdat food een mooie gelegenheid biedt om streken, streekproducten en personen (bv. chefs, restaurateurs en producenten/telers) aan elkaar te verbinden en in de internationale etalage te zetten. Daarmee zetten we dus de spotlight op regio’s buiten de huidige hotspots en stimuleren we uiteindelijk de beoogde spreiding.’

Welke Nederlandse steden, attracties of plekken hebben enorm veel te bieden, maar zijn nog onvoldoende bekend bij de binnenlandse toerist? En hoe gaan jullie die onder de aandacht brengen?
Jos: ‘Dat zijn er te veel om op te noemen. Eigenlijk geldt voor de meeste plekken buiten Amsterdam, delen van de kust en de Bollenstreek in het voorjaar, dat er nog veel te winnen valt en de beschikbare capaciteit op termijn beter benut kan worden. Kijkend naar food, kun je denken aan Zeeland, Brabant, Limburg, maar ook Friesland, Westland, Veluwe en vele andere regio’s waar bekende en minder bekende producten vandaan komen en een haakje bieden voor het versterken van ons culinaire imago en het aantrekken van gasten die op basis daarvan van het gebaande pad af willen gaan.’

Er is een concept van een metrokaart ontwikkeld met daarop zeven Holland City-lijnen. Wat gaat dit betekenen voor de binnenlandse food- en travelliefhebber?
Jos: ‘Dat betreft een fictieve metrokaart, die een aantal verhaallijnen laat zien, geprojecteerd op een metrokaart ter ondersteuning en visualisatie van het door ons geïntroduceerde concept ‘HollandCity’. Momenteel dient deze kaart vooral om te prikkelen en te motiveren. Wij komen zo in gesprek met relevante partijen en kunnen gezamenlijk vaststellen of er voldoende inhoudelijk en financieel draagvlak is bij individuele plekken en partijen die onderdeel zijn van een internationaal aantrekkelijke verhaal- cq metrolijn om tot samenwerking en dus realisatie van zo’n lijn te komen. Door die verbindingen te leggen en samenwerking daaromheen te stimuleren dragen we bij aan de beoogde spreiding en vergroten we bovendien de slagkracht van het geheel ten opzichte van de individuele onderdelen in zo’n lijn. Wie weet ontstaat er voldoende financieel draagvlak bij regio’s en partijen rond de passie ‘food’ om daarmee – naast incorporatie in andere passies – ook een eigen verhaallijn cq metrolijn internationaal te kunnen promoten. Vooralsnog is er vooral veel morele steun voor het thema ‘food’, maar zoeken we met partners nog naar voldoende financiële ondersteuning om dit structureel en met kracht internationaal te kunnen positioneren en promoten. We komen steeds dichterbij!’

De buitenlandse toerist is heel belangrijk in jullie plannen. Welke gemakken heeft de Nederlandse toerist van een toename van het aantal internationale reizigers?
Jos: ‘De bezoekerseconomie van ons land is vanzelfsprekend gebaat bij een sterke binnenlandse vakantiemarkt en internationale bezoekersstroom. Ons label ‘Lekker weg in eigen land’ is daarom nog steeds erg belangrijk, maar de focus de komende jaren ligt sterk op internationaal verblijfsbezoek. Daar liggen de grootste groeikansen, wordt de grootste economische toegevoegde waarde gerealiseerd en wordt actief bijgedragen aan een aangenaam vestigings-, werk- en woonklimaat voor internationale bedrijven respectievelijk kenniswerkers en studenten. Het mooie is, dat veel van de inzet en resultaten die de strategie Holland2020 oplevert ook ten goede komt van de Nederlandse toerist, maar ook van de Nederlander als inwoner van stad of streek. Denk daarbij aan het versterken van het lokale voorzieningenniveau als gevolg van een toenemend aantal internationale gasten. Restaurants en winkels bijvoorbeeld kunnen op veel plekken niet bestaan op louter de lokale bevolking. Bezoekers dragen op veel plaatsen substantieel en in toenemende mate bij aan ons voorzieningenniveau.’

Welke binnenlandse bestemmingen raadt Jos Vranken de Nederlandse food- en travelliefhebber aan en waarom?
Jos: ‘Oesters kunnen mij weliswaar niet bekoren (iedere gek heeft zijn gebrek…), maar andere zilte zaligheden daarentegen des te meer. Dus Zeeland is een aanrader, maar ook een stad als Maastricht, waar food gecombineerd wordt met een Bourgondische levensstijl, kan mij bekoren. Maar wellicht zijn de ‘verborgen regionale parels’ wel de beste reden om erop uit te trekken in eigen land om zo – bij voorkeur op de fiets – te genieten van het culinaire lekkers en moois dat ons hele land te bieden heeft.’

Meer weten over Holland Branding & Marketing Strategie? Volg dan op Twitter de hashtag #holland2020 of meld je aan voor de discussiegroep Holland Marketing op LinkedIn. Daarnaast is er rondom foodtoerisme een specifieke twittercampagne met de hashtag #hollandfoodies.

Foto: NBTC

Vorig artikel

Erik van Loo van Parkheuvel kookt in Markthal Rotterdam

Volgend artikel

Film Fucking Perfect over Sergio Herman op 10 juli op televisie

De auteur

Richard Kok

Richard Kok

Gek op internet en video. Speurt dag en nacht over het web naar leuke nieuwe internetdingetjes. Deelt graag en houdt van jip-en-janneketaal.